Kochani Pielgrzymi!
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was swoim Pokojem i Błogosławieństwem!
Niech przez Zwycięstwo nad złem, nad śmiercią przemieni wasze serca i doprowadzi do swego Królestwa!
Niech radość Wielkanocnego Poranka towarzyszy Wam każdego dnia w waszych rodzinach, wspólnotach, środowiskach – byście potrafili nieść Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie jeszcze ona nie dotarła! :)
 
W tym roku wyruszymy 37 raz na szlak Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej! Wiem, że nie możecie się już doczekać, ja również!
Będziemy pielgrzymować do Maryi, Matki Zmartwychwstałego! Towarzyszyć nam będzie wyjątkowe hasło – słowa Chrystusa, wypowiedziane do nas z krzyża: „Synu! Oto Matka Twoja!”.
Ty, Jezu, oddałeś nas w opiekę swojej Matce, oddałeś Twój lud, Twój Kościół, by stała się dla niego Orędowniczką i Przewodniczką! W Maryi odkrywamy drogę prawdziwej wiary, gotowość do pełnego i bezwarunkowego poświęcenia misji Zbawienia!
 
Jan Paweł II w Orędziu na ŚDM2003 napisał:
„Maryja, ponieważ jest Matką Autora łaski, jest Matką łaski Bożej. Zawierzcie się Jej z pełną ufnością! Zajaśniejecie pięknością Chrystusa. Otwarci na powiew Ducha stańcie się nieustraszonymi apostołami, zdolnymi rozprzestrzeniać wokół was ogień miłości i światło prawdy. W szkole Maryi odkryjecie konkretne zadania, których Chrystus od was oczekuje, nauczycie się stawiać Go na pierwszym miejscu w waszym życiu, ukierunkowywać na Niego myśli i działania.
Drodzy młodzi, wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to Żyjący! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był kochany – oto chrześcijańskie powołanie.
Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka.”