W rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak dyrekcja pielgrzymki. Na czele Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej stoi Brat Przewodnik ks. Jacek Siekierski – Rektor Kościoła Akademickiego  św. Anny w Warszawie. Jego prawą ręką, a więc osobą odpowiedzialną za całą organizację WAPM jest Dyrektor Pielgrzymki czyli ks. Sergiusz Dębecki. To On cały rok stresuje się tym, czy przygotowania do naszej pielgrzymki idą zgodnie z planem i wyjdziemy punktualnie na szlak, poza tym kieruje on wszystkimi służbami w czasie naszej drogi.

24-IMG_2958

Brat Przewodnik ks. Jacek Siekierski i Dyrektor WAPM ks. Sergiusz Dębecki na jednej z pielgrzymkowych narad.

Centralne miejsce zarządzania WAPM to BAZA, która zazwyczaj mieści się w głównej miejscowości noclegowej i skupia większość Służb. Informacja gdzie danego dnia drogi znajduje się BAZA podawana jest zawsze w wieczornej poczcie pielgrzymkowej. Na czele BAZY stoi Szef Bazy – b. Robert.

Na BAZIE stacjonuje służba Zapisów, pielgrzymkowy Sekretariat i Kwestura, Liturgia, Kwatermistrzynie Obiadów, Kwatermistrzowie Noclegów, Służba Zaopatrzenia BAZY, Sanepid – czyli nasza służba ekologiczna, służba medialna, a czasem można nawet spotkać tam Przewodników Trasy i SZOPów.

Szefowie Pielgrzymkowych Służb:

ks. Jacek Siekierski (ur. 1967), Brat Przewodnik Pielgrzymki, rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie
ks. Sergiusz Dębecki (ur. 1982), Dyrektor Pielgrzymki, duszpasterz akademicki w kościele św. Anny w Warszawie
Michał Kolanicki (ur. 1975), Kwestor Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, kierowca Brata Przewodnika
Karol Kucharski, Sekretarz Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej
Piotr Trzaskowski , Szef Przewodników Trasy
Łukasz Osica , Szef Służby Zabezpieczenia Odpoczynku Pielgrzymów
Piotr Figoń (ur. 1980), Koordynator WAPM
Aleksandra Frelek i Bartosz Marciniak , Szefowie Służby Zapisów
kl. Filip Augustyniak , Szef Grupy Liturgicznej, kleryk Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie
Wiola Wośko , Szefowa Kwatermistrzostwa Obiadów
kl. Piotr Powałka (ur. 1990), Szef Kwatermistrzostwa Noclegów, kleryk Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie              
dr Zofia Dyduch , Szefowa Centrum Medycznego