35. WAPM – „Bądźcie Stróżami Poranka”

35. WAPM – zapisy
35. WAPM – dzień pierwszy
35. WAPM – dzień pierwszy c.d. (popołudnie)
35. WAPM – dzień drugi 6.08.2015
35. WAPM – dzień trzeci 7.08.2015
35. WAPM – dzień czwarty 8.08.2015
35. WAPM – dzień piąty 9.08.2015
35. WAPM – dzień szósty 10.08.2015
35. WAPM – dzień siódmy 11.08.2015
35. WAPM – dzień ósmy 12.08.2015
35. WAPM – dzień dziewiąty 13.08.2015
35. WAPM – dzień dziesiąty 14.08.2015