Skip to main content

Pan Jezus będąc posłusznym Ojcu, zniósł cierpienie, przezwyciężył śmierć i powstał z martwych!

Chrystus dał nam nadzieję nowego życia! Tak wielka jest Jego miłość! <3
Życzymy Wam pielgrzymowania do tej wielkiej obietnicy, poprzez życie zgodnie z Jego nauką i przykazaniami.
Jezu Zmartwychwstały, prowadź nas do Twego Królestwa! 😀