Skip to main content

Temat dnia: Rozpal w sobie potrzebę
bycia z Jezusem

Fragment Pisma Świętego: Mk 9,2-10

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i
zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam
przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco
białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła.
I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z
Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy;
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza
i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić,
tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!».
I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy
sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie
rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie
powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając
tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Wezwanie do modlitwy: o gotowość pójścia za Jezusem
na Górę Przemienienia

Dzisiaj w Kościele: Święto Przemienienia Pańskiego