Skip to main content

Temat dnia: Rozpalić w sobie światło

Fragment Pisma Świętego: Mt 25, 1-13

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana
młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem
wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Pan młody idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe
panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do
roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy
gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!”
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W
końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie,
otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam
wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Wezwanie do modlitwy: o przylgnięcie do Jezusa

Dzisiaj w Kościele: Święto św. Teresy Benedykty od
Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy