Skip to main content

Każdy z nas ma inną drogę prowadzącą do dojrzewania do śmierci. Jedni osiągają tę dojrzałość poprzez rozwój życia duchowego, inni poprzez towarzyszenie w trudnych doświadczeniach bliskich, jeszcze inni poprzez własne cierpienie.

Moment śmierci na ziemi staje się momentem narodzin dla nieba, początkiem świętości. Dowodem na to są słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Jana: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. I dalej: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne”. Dopełnieniem tego wszystkiego staje się fragment: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!”