Skip to main content
PAN MÓJ I BÓG MÓJ! – pod tym hasłem wyruszymy na 43. Warszawską Akademicką Pielgrzymkę Metropolitalną 😁
Bracia i Siostry, posłuchajcie kilku słów Naszego Przewodnika ks. Mateusza Gawarskiego
Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 20, 19-31)
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.”

W Godzinę Miłosierdzia wołamy „Pan mój i Bóg mój!”, wyznając Jezu –
że jesteś prawdziwym Człowiekiem i prawdziwym Bogiem;
że stałeś się ze względu na nas Doskonałą Ofiarą, złożoną Ojcu na ołtarzu Krzyża;
że Zmarwychwstałeś, pokonawszy grzech i śmierć, a tym przywróciłeś nam Życie;
że Twoje Serce Gorejące jest pełne Miłosierdzia, do którego możemy się uciekać i które jest naszą pewną Nadzieją!
Jezu, ufam Tobie! Pan mój i Bóg mój!