Skip to main content

Internetowe zapisy do Pielgrzymki Duchowej 43. WAPM 

Nie każdy z nas może podjąć trud pielgrzymowania o własnych nogach na Jasną Górę. Różne bywają tego przyczyny. Zazwyczaj brak czasu, często problemy ze zdrowiem Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie możemy pielgrzymować. Możemy bowiem swoją modlitwą i pamięcią towarzyszyć w drodze tych, którzy w skwarze słońca lub w ulewnym deszczu, wędrują do tronu Jasnogórskiej Matki. By pomóc Wam w tym będziemy zamieszczać teksty konferencji i nagrania z trasy, które ułatwią wejście w pielgrzymowanie czas wysiłku ducha, wyciszenia i skupienia się nie na własnych ograniczeniach, lecz Bogu.

W dniach 2  4 sierpnia każdego roku, w czasie trwania zapisów na Pielgrzymkę można się dopisać do grupy pielgrzymów duchowych. Otrzymuje się gadżety pielgrzymkowe oraz Przewodnik Duchowego Pielgrzyma, w którym zawarte są modlitwy, rozważania oraz konferencje na każdy dzień drogi.

Na naszej stronie internetowej podczas pielgrzymki zamieszczane będą specjalne relacje z trasy dla duchowych pielgrzymów, a także w miarę możliwości technicznych transmisje Mszy Świętych i Apeli Jasnogórskich.

Od wielu lat w św. Annie funkcjonuje tradycja, że pielgrzymi duchowi (którzy są w stanie) gromadzą się o godzinie 15:00 każdego dnia WAPM, by wspierać pątników i łączyć się z nimi w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca.
Amen.

Internetowe zapisy do Pielgrzymki Duchowej 43. WAPM

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ DUCHOWĄ 43.WAPM

Pielgrzymi duchowi mogą odebrać Pakiet Pielgrzyma osobiście lub zarejestrować się i otrzymać go poprzez wysyłkę pocztową.

Pakiet Pielgrzyma Duchowego – Wysyłka pocztowa – wymagana rejestracja i wypełnienie formularza w grupie Pielgrzym Duchowy . Pakiety zostaną wysłane pocztą tradycyjną, należy więc wypełnić Formularz z wyprzedzeniem, by doszły na czas! Służba Zapisów wysyła je regularnie od czasu rozpoczęcia Zapisów.

 >>Pakiet Pielgrzyma Duchowego – odbiór przesyłka pocztowa<<

Pakiet Pielgrzyma Duchowego – Odbiór osobisty (PROSIMY O NIEWYPEŁNIANIE FORMULARZA NA STRONIE)):

1. W dniach 2-4 sierpnia w krużgankach Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie

2. W dowolnym czasie na trasie pielgrzymki u Służby Zapisów.

3. W Zakrystii Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie

Dobrowolne ofiary „dar serca”, na pokrycie kosztów wydruku Programów Duchowych, ich wysyłki do Państwa, a także wsparcie pieszej pielgrzymki akademickiej na Jasną Górę można kierować na następujące dane:

Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 68,
00-322 Warszawa
Numer konta: 86 1240 1037 1111 0011 0677 9223
Bank Pekao S.A.

Tytułem: Pielgrzymka Duchowa, darowizna na WAPM