Skip to main content

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna to wielkie wyzwanie organizacyjne, logistyczne, a także finansowe. W przygotowanie pielgrzymki zaangażowana jest ponad setka wolontariuszy, pracująca w pielgrzymkowych służbach. Praca nad organizacją pielgrzymki trwa prawie cały rok. Koszty pielgrzymki to dziesiątki tysięcy złotych, finansowane dotychczas w dużej części z wpłat wpisowych pątników (które to chcemy zachować w „studenckim budżecie”), a które w ostatnich latach nie wystarczały na pokrycie sporej części koniecznych wydatków.

W związku z tym, zwracamy się do Ciebie Bracie / Siostro, o wsparcie organizacji 43. WAPM!
Chcemy pomóc młodzieży wyruszyć na pielgrzymkę, aby mogli doświadczyć piękna żywego Kościoła, zbliżyć się do Boga i rozeznać własne powołania.

Pielgrzymka to duże wyzwanie organizacyjne, logistyczne i finansowe. Dlatego prosimy Cię o wsparcie.

Dzięki zebranym środkom sfinansujemy m.in:

– zakup leków i opatrunków, akumulatorów i baterii,

– wynajem pojazdów (tj. karetki dla zabezpieczenia medycznego),

– opłacenie usług sanitarnych (przenośne toalety wraz z serwisem),

– zakup paliwa do samochodów służb pielgrzymkowych,

– druk materiałów rekolekcyjnych.

Każda wpłata ma dla Nas ogromne znaczenie.

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Kim jesteśmy?

Jesteśmy młodzieżą akademicką pielgrzymującą z Warszawy do Matki Bożej Jasnogórskiej. Każdego roku od 5 do 14 sierpnia pokonujemy ponad 300 km drogi aby świadczyć swoją wiarą.

WAPM to „rekolekcje w drodze”, które uczą dojrzałej postawy chrześcijańskiej – troski o drugiego człowieka, postawy służby i miłości oraz odpowiedzialności. „Jeden drugiego ciężary noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6,2).

Niosąc intencje do Matki Bożej, polecamy wszystkich ofiarodawców i ich intencje codziennej modlitwie podczas drogi.

Serdeczne Bóg zapłać!

Wpłat można dokonywać:
1) tzw. „szybkimi płatnościami” na naszą zbiórkę w POMAGAM.pl lub
2) bezpośrednio na numer konta:
21 1240 1138 1111 0010 0551 6219
Fundacja Akademicka Świętej Anny
ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa
tytułem: darowizna na 43. WAPM

Zachęcamy także do regularnego i cyklicznego wsparcia pielgrzymki! Dzięki temu możemy zaplanować z wyprzedzeniem większość naszych działań i dopracować przygotowanie WAPM, by z roku na rok mogła przynosić większe owoce.  W tym celu można na podany wyżej numer rachunku bankowego ustawić w bankowości elektronicznej „zlecenie stałe” przelewu w określonej przez Ciebie kwocie.

Naszych darczyńców i Wasze intencje polecamy w naszych modlitwach na pątniczym szlaku oraz w Mszach Świętych, sprawowanych w Waszych intencjach w Kościele św. Anny w Warszawie (informacje na naszej stronie www i facebooku).

Dziękujemy za każdą wpłatę! Bóg zapłać!