Skip to main content
Droga Siostro, Drogi Bracie! 

Niedługo ruszamy! 43. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna rozpocznie się już 5-tego sierpnia.
Mamy dla Ciebie kilka ważnych informacji o tym, jak zapisać się na naszą pielgrzymkę!
Przypominamy, że Zapisy są OBOWIĄZKOWE!
Zapisanie się na WAPM jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Pielgrzymki!
Msza Święta rozpoczynająca pielgrzymkę rozpocznie się 5 sierpnia 2023 r. o godzinie 5:30 w Kościele św. Anny w Warszawie, po jej zakończeniu na pątniczy szlak wyruszą pierwsze pielgrzymkowe grupy.

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW

W tym roku Zapisy na WAPM będą się odbywać wyłącznie przez elektroniczny system zapisów, czynny od dnia 1 lipca od godz. 20:00, do którego linki zostały umieszczone na naszej stronie. Na pielgrzymkę zapisać się można wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Online. W dniach 2-4 sierpnia przy Krakowskim Przedmieściu 68 w Warszawie funkcjonowały będą stacjonarne punkty zapisów do grup w Krużgankach Rektoratu Kościoła Św. Anny /2 i 3 sierpnia w godz. 16:00-21:00, a 4 sierpnia w godz. 16:00-20:00/. Będzie tam można dokonać opłaty wpisowej w formie gotówkowej oraz odebrać Pakiet Pielgrzyma, dopiero po wcześniejszej rejestracji elektronicznej. W przypadku trudnych do przezwyciężenia wątpliwości zwróćcie się do Służby Zapisów, która pomoże w okiełznaniu procesu rejestracji i udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Elektroniczny system zapisów WAPM

KROK 1: Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego

Powyżej zostało udostępnione wejście do Systemu Rejestracyjnego. Każdy chcący się zapisać na pielgrzymkę jest zobowiązany do kompletnego wypełnienia Formularza oraz złożenia oświadczeń w nim zawartych (o których mowa w Regulaminie 43. WAPM).

Jak zapisać się na 43. WAPM?

  • Wejdź do zakładki ZAPISY DO GRUP PIELGRZYMKOWYCH i wybierz odpowiednią grupę, do której chcesz się zapisać.
  • Po prawej stronie zaznacz liczbę dni, w których będziesz na pielgrzymce,  a następnie dodaj produkt do koszyka. Finalizuj zamówienie wypełniając poprawnie wszystkie wymagane pola.
  • Potwierdzenie zamówienia powinno dotrzeć na podany w procesie rejestracji adres e-mail.

KROK 2: Dokonanie płatności Wpisowego I ODBIÓR PAKIETU PIELGRZYMA

Wszystkie osoby, które złożą zamówienie, otrzymają pocztą elektroniczną wiadomość „Potwierdzenie zamówienia 43. WAPM – ZAPISY”.

W przypadku braku otrzymania stosownej wiadomości, prosimy o wcześniejszy kontakt zdalny ze Służbą Zapisów w celu wyjaśnienia sprawy (być może wiadomość wpadła do SPAM-u).

Następnie należy udać się w dniach 2-4 sierpnia 2023 roku do Krużganków Kościoła św. Anny w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 68, Warszawa), gdzie funkcjonował będzie stacjonarny punkt odbioru Pakietu Pielgrzyma – 2 i 3 sierpnia w godz. 16:00 – 21:00, natomiast 4 sierpnia od 16:00 do 20:00.

Tam należy – co do zasady gotówką – wnieść opłatę wpisową w stosownej wysokości (zgodnie z Formularzem rejestracyjnym) i odebrać Pakiet Pielgrzyma od Służby Zapisów.

Inne formy płatności tj. wpłata przelewem na konto bankowe są możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniem tego faktu ze Służbą Zapisów.

Pielgrzymem staje się osoba, która dokonała Zapisu Online, zaakceptowała Regulamin 43. WAPM oraz odebrała Pakiet Pielgrzyma.

DODATKOWE INFORMACJE

Koszt podstawowego wpisowego tegorocznej pielgrzymki wynosi 280 złotych (zawiera opłatę bagażową), w całości wpłacane gotówką u Służby Zapisów (lub wyjątkowo na konto Organizatora – po wcześniejszym uzgodnieniu ze Służbą Zapisów).

Co należy wziąć, by odebrać Pakiet Pielgrzyma?

– Dane personalne (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL) – warto zabrać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
– Dane kontaktowe (adres email, telefon kontaktowy)
– Informacje o Twojej parafii (wezwanie, miejscowość)
jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, to Twój rodzic za Ciebie musi wypełnić Formularz rejestracyjny oraz zawartą w nim zgodę rodziców, w której będzie napisane, że wyraża zgodę na twój udział w pielgrzymce oraz kto będzie twoim opiekunem podczas drogi.
– jeżeli odebrać za Ciebie Pakiet Pielgrzyma ma inna osoba, musi mieć ze sobą twoje pisemne Upoważnienie (wzór Upoważnienia).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zwanym RODO, podczas zapisów będziesz zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki WAPM. Zapisy będą przeprowadzać tylko upoważnione do tego osoby.
Wprowadzony system Zapisu Online ma na celu wsparcie procesu ochrony Twoich danych.

BAGAŻ

W dniu 4 sierpnia po południu od około 16:30 do 5 sierpnia przed godziną 6:00 (z samego rana, WAŻNE! jeszcze przed Mszą Św.), będzie można na pl. Teatralnym zdać „duże” bagaże (torby, plecaki i namioty) pielgrzymkowe do grupowych samochodów bagażowych. Nie zapomnij poprosić o specjalny wpis w Twojej Karcie Pielgrzyma, poświadczający przyjęcie bagażu na samochód.

Służba Zapisów na trasie

W tym roku przewidujemy możliwość dołączania na trasie w trakcie pielgrzymki. Możesz się zapisać na całość WAPM lub na wybraną liczbę dni (a opłata wpisowa wtedy jest odpowiednio zmniejszona). Na trasie będzie możliwość wyłącznie wpłaty wpisowego oraz odebrania Pakietu Pielgrzyma (po wcześniejszej rejestracji elektronicznej). Służba Zapisów dyżuruje na trasie pielgrzymki  w dniach 5-13 sierpnia na wszystkich większych postojach (w szczególności Mszach Świętych i na noclegu na BAZIE).

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ DUCHOWĄ

Aby zapisać się na Pielgrzymkę Duchową WAPM, należy wypełnić dedykowany Formularz Internetowy o nazwie „Zapisz się na Duchową WAPM” oraz wpłacić dobrowolną ofiarę na rzecz organizacji pielgrzymki i produkcji Pakietów Duchowego Pielgrzyma. Pakiety zostaną wysłane pocztą tradycyjną, należy więc wypełnić Formularz z wyprzedzeniem, by doszły na czas! Służba Zapisów wysyła je regularnie od czasu rozpoczęcia Zapisów.
Alternatywnie możesz również przyjść po rozpoczęciu Zapisów na WAPM do Zakrystii Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, gdzie odbierzesz swój Pakiet Pielgrzyma Duchowego, zawierający m. in. Program Duchowy (prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego).
Koszt Pielgrzymki Duchowej: przysłowiowe „co łaska” – dar serca na organizację WAPM i produkcję Pakietów Pielgrzyma Duchowego.
Zapisy do pielgrzymki duchowej znajdują się TUTAJ

JAK TRAFIĆ DO KRUŻGANKÓW NA ZAPISY?

Stojąc przodem do Kościoła św. Anny, wejdź w pierwszą bramę po prawej stronie od Kościoła, tuż za tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła II. Następnie wejdź w podwórze i podążaj przed siebie wprost do dużych, czarnych, żelaznych drzwi. Jesteś na ZAPISACH! 😀

Wzór zgody rodziców:
w Załączniku B pkt. 3 do Regulaminu 43. WAPM (składana wyłącznie w Formularzu rejestracyjnym).

Wzór Upoważnienia do odebrania Pakietu Pielgrzyma przez osobę trzecią:
w Załączniku B pkt. 4 do Regulaminu 43. WAPM (pobierz klikając tutaj).

Poniżej zamieszczamy tabelę kosztów udziału w tegorocznej WAPM.

Tabela kosztów udziału w 43. WAPM (WPISOWE)

Pełna opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 7 – 10 dni pielgrzymki)
280 PLN
Częściowa opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 4-6 dni pielgrzymki)
230 PLN
Częściowa opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 2-3 dni pielgrzymki)
130 PLN
Częściowa opłata wpisowa
(za 1 dzień pielgrzymki)
/bez zdania bagażu/
50 PLN
Rodzinna* opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową

 

– *dotyczy wyłącznie kręgu osób, należących do tej samej najbliższej rodziny (tzn. Rodzice oraz ich własne dzieci) niezależnie od liczby osób biorących udział w WAPM)

560 PLN
Dzieci w wieku 0-6 lat (które dotychczas mogły pielgrzymować bezpłatnie) oraz w wieku 7-12 lat (którym przysługiwała ulgowa opłata wpisowa) mogą otrzymać odpowiednio zwolnienie z wnoszenia lub obniżenie opłaty wpisowej, w przypadkach, gdy nie stosuje się Rodzinnej opłaty wpisowej. Wymagany kontakt z Szefem Służby Zapisów pod:
zapisy.wapm@gmail.com
W przypadku problemów z elektronicznym systemem zapisów, pytań odnośnie procedury zapisów można kontaktować się bezpośrednio ze Służbą Zapisów pod adresem poczty elektronicznej: zapisy.wapm@gmail.com