Skip to main content

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY DOT. ZMIAN W PLANIE DZIESIĄTEGO DNIA PIELGRZYMKI

Drodzy Pielgrzymi,

Informujemy, że dziesiąty dzień naszego pielgrzymowania (14 sierpnia 2023) tj. dzień wejścia na Jasną Górę – będzie w tym roku przebiegał według zmienionego harmonogramu! Reorganizacja dnia pielgrzymkowego podyktowana jest zmianą godzin wejścia 43. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w Klasztorze o. Paulinów, lecz również potrzebą pełniejszego przeżycia tego dnia pielgrzymkowego przez pątników oraz chęcią wspólnego wejścia na Jasną Górę z Grupą Wojskową i Żółto-Niebieską (Rowerową).

Organizacja 14. sierpnia 2023 będzie przebiegała następująco:

– ok. godz. 6:00: pobudka grup pielgrzymkowych;

– przed godz. 7:00: wyjście grup z noclegu w Jaskrowie

– godz. 11:30 – 13:00 – wejście na Jasną Górę i do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej;

– godz. 13:30 – Eucharystia na Wałach Jasnogórskich, wieńcząca 43. WAPM

– do godz. 16:30 – odbiór bagaży z grupowych samochodów bagażowych, znajdujących się na parkingu jasnogórskim.

UWAGI PORZĄDKOWE:

  1. Trzeba zwrócić szczególną uwagę, by od samego rana trzymać się własnej grupy pielgrzymkowej i znaczka, gdyż grupy mogą poruszać się różnymi trasami!
  2. Msza Święta na Wałach Jasnogórskich rozpocznie się bezpośrednio po wejściu 43. WAPM na Jasną Górę – w związku z tym od razu po wyjściu z Kaplicy Cudownego Obrazu należy się z własną grupą pielgrzymkową udać na Wały Jasnogórskie, by uczestniczyć w Eucharystii.
  3. Po zakończonej Mszy Świętej każdy pielgrzym powinien sprawnie odebrać swój bagaż z samochodów bagażowych. Po godz. 16:30 samochody bagażowe odjadą z parkingu jasnogórskiego w powrotną trasę do Warszawy!
  4. Szczegółowe godziny porannej pobudki i wyjść grup z noclegu zostaną podane podczas Apelu w Jaskrowie.

Dodatkowe informacje będą przekazywane w ramach Poczty Pielgrzymkowej i na naszej stronie internetowej. W przypadku ważnych pytań co do organizacji 10. dnia pielgrzymki, można przesłać zapytanie na email: pielgrzymkawapm@gmail.com