Skip to main content

 

Swoistą grupę pątników stanowią osoby które pracują w służbach pielgrzymkowych. Każdego dnia ofiarują swój trud posługiwania pielgrzymom dbając o sprawy organizacyjne pielgrzymki.

Służby pielgrzymkowe są kluczowym elementem pielgrzymki bez których organizacja pielgrzymki była by bardzo utrudniona.

Nad trasą, postojami i wypoczynkiem pielgrzymów stale czuwa SZOP czyli Służba Zabezpieczenia Odpoczynku Pielgrzymów, uważana za specjalną formację czuwającą nad bezpieczeństwem pielgrzymki. Ważną służbą są też kwatermistrzowie, których zadaniem jest przygotowanie miejsc na noclegi dla pielgrzymujących. Oprócz tego są ludzie odpowiedzialni za przygotowanie liturgii, służba medyczna oraz Centrum Medyczne, przewodnicy trasy, osoby odpowiedzialne za przygotowanie posiłków, służba medialna oraz ekologiczna i wiele innych. Za pielgrzymami cały czas jedzie zaopatrzenie, czyli Kajzerek, w który po przystępnej cenie można nabyć wiele przydatnych w drodze produktów. Na czele Pielgrzymki stoi Brat Przewodnik, którym każdorazowo jest Rektor Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie. Obecnie tę funkcję pełni ks. Mateusz Gawarski.