Skip to main content

Bracia i Siostry,
Jeżeli nie możecie osobiście pojawić się w dniach 2-4 sierpnia 2019 na Zapisach stacjonarnych w Krużgankach Rektoratu Kościoła św. Anny w Warszawie to nic straconego! Wszystkie formalności, które załatwiamy co do zasady osobiście możecie również uregulować przysyłając do nas inną osobę! Jednak, aby dokonanie takiego zapisu w Waszym imieniu było możliwe konieczne jest wypełnienie Upoważnienia, którego wzór zamieszczamy   tutaj.

UWAGA! Powyższe Upoważnienie musi mieć ze sobą osoba, która:
– chce zapisać inną osobę, która wypełniła Formularz Zapisów Elektronicznych,
– chce odebrać w imieniu innej osoby Pakiet Pielgrzyma,
– chce uiścić opłatę wpisową za udział w WAPM za inną osobę,
– chce przekazać Służbie Zapisów jakiekolwiek dane osobowe osoby trzeciej,
– chce zapisać osobę, która NIE wypełniła Formularza Zapisów Elektronicznych,
– chce zapisać inną osobę do Pielgrzymki Duchowej WAPM,
– chce odebrać w imieniu innej osoby Pakiet Pielgrzyma Duchowego WAPM.

Kiedy nie potrzebujesz takiego Upoważnienia?
ZAWSZE kiedy wszystkich powyższych czynności dokonujesz sam we własnej osobie! 😊

I jeszcze jedna istotna uwaga. W przypadku chęci zapisania osoby niepełnoletniej przez osobę trzecią  – wskazane Upoważnienie wypełnia rodzic / prawny opiekun, wpisując w pola przeznaczone dla Osoby Upoważniającej własne dane osobowe oraz dane osobowe niepełnoletniego, który ma być zapisany na pielgrzymkę. W tym wypadku Upoważnienie podpisuje jedynie rodzic / prawny opiekun.
Wypełnienie Upoważnienia nie jest konieczne, gdy na WAPM zapisu niepełnoletniego dokonuje osobiście jego rodzic / prawny opiekun.

Przy okazji przypominamy, że przy zapisywaniu osoby niepełnoletniej, która weźmie udział w pielgrzymce bez rodzica / prawnego opiekuna KONIECZNE jest dostarczenie przy Zapisie (w dn. 2-4.08) pisemnej Zgody na udział w 39. WAPM wraz z wyznaczeniem opiekuna na czas pielgrzymki. (wzór tutaj).

Dla rozwiania wszelkich wątpliwości – wszelkie sprawy związane z zapisaniem się na WAPM będzie można załatwić również w dniach 5 – 14 sierpnia na trasie Pielgrzymki w mobilnym punkcie ZAPISÓW 😀
Jednakże zwracamy uwagę, że np. do zdania bagażu na grupowy samochód bagażowy jest wymagane posiadanie Karty Pielgrzyma, a więc konieczne jest jej wcześniejsze odebranie (tym samym pełne zapisanie się na pielgrzymkę).