Skip to main content

Temat dnia: Odnaleźć charyzmaty w dniu

Fragment Pisma Świętego: J 6,41-51

Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział:
«Jam jest chleb, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie
jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy?
Jakżeż może On teraz mówić: „Z nieba zstąpiłem”».
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą!
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec,
który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga.
Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który
jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto <we Mnie> wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i
pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa,
nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

Wezwanie do modlitwy: o umiejętność świętowania

Dzisiaj w Kościele: Dziewiętnasta Niedziela zwykła –
Wspomnienie św. Dominika Guzmána, prezbitera.