Skip to main content
Temat dnia: Co Duch Święty mówi przez Maryję do
Kościoła dzisiaj?
Fragment Pisma Świętego: Mt 15, 21-28

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta
kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się
nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana
przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani
słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo
krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które
poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż
mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a
rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy,
które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja
wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka
była zdrowa.
Wezwanie do modlitwy: prosimy Cię, Panie Boże, o
wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla
rozeznających powołanie, by Najświętsza Maryja była Ich
przewodniczką do Ciebie.

Dzisiaj w Kościele: Wspomnienie św. Dominika Guzmána,
prezbitera.