Skip to main content
Temat dnia: Duch Święty i Jego dary
Fragment Pisma Świętego: Mt 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien,
które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Nierozsądne wzięty lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w
naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem
wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe
panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy,
bo nasze lampy gasną”.
Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy
one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe,
weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie,
otwórz nam”.
Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam
was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
Wezwanie do modlitwy: prosimy Cię, Panie Boże, o
otwarcie naszych serc na Twoją nieskończoną miłość, na
Twoje dary. Otwórz nasze serca i uzdalniaj nas do
przebaczania.

Dzisiaj w Kościele: Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,
dziewicy i męczennicy, patronki Europy