Skip to main content
Bez kategorii

🚩 DZIEŃ SZÓSTY – 10 SIERPNIA (CZWARTEK)  WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA DIAKONA MĘCZENNIKA, BRZUSTÓW ➡ PRUCHEŃSKO


Temat dnia: Ona i On (o drodze rozwoju kobiety i mężczyzny)
Fragment Pisma Świętego: J 12, 24-26

📖 „Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec.”