Skip to main content

Temat dnia: Posłuszeństwo, pokora, miłość

Fragment Pisma Świętego: J 12, 24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec»

Wezwanie do modlitwy: o mądre posługiwanie się
charyzmatami

Dzisiaj w Kościele: Święto św. Wawrzyńca, diakona i
męczennika