Skip to main content
Temat dnia: Zagrożenia duchowe
Fragment Pisma Świętego: J 12, 24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci
je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na
życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem,
tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Wezwanie do modlitwy: prosimy Cię, Panie Boże, pomóż
nam wiernie wypełniać Twoje przykazania, i broń nas od
wszelkiego złego.

Dzisiaj w Kościele: Święto św. Wawrzyńca, diakona i
męczennika