Skip to main content

Bracia i Siostry,
Chcąc umożliwić udział w Pielgrzymce Duchowej osobom, które nie mogą przyjechać na tradycyjne zapisy w dniach 2-4 sierpnia do Kościoła św. Anny w Warszawie, otwieramy internetowe zapisy do Pielgrzymki Duchowej 38. WAPM.
Poprzez poniższy Formularz, należy zapisać się, a następnie wpłacić ofiarę na rzecz organizacji WAPM, produkcji Programów Duchowych oraz ich wysyłki. Kwotę minimalnej ofiary ustalamy na 15 złotych, ponieważ taka pokrywa wymienione koszty.
Ofiary należy wpłacać na konto: Kościół Akademicki św. Anny
Bank Pekao SA
numer konta: 44-1240-1138-1111-0000-0209-5910

Po zapisaniu się przez Formularz oraz wpłacie ofiar, zostaną przesłane drogą pocztową Pakiety Pielgrzyma Duchowego.
Zachęcamy, by informować o możliwości zapisania się do Pielgrzymki Duchowej członków naszych rodzin i znajomych. 🙂

UWAGA! Zapisy internetowe do Pielgrzymki Duchowej trwają do końca dnia 3 sierpnia 2018 roku. Liczba Pakietów jest ograniczona!
* Podanie danych osobowych przez Formularz jest dobrowolne, a jego wypełnienie niezbędne do procesu wysyłki Pakietów Duchowych. Bezpośrednio po zakończonym procesie dystrybucji dane osobowe zostaną usunięte.