Skip to main content

W przyszłą niedzielę, 7 stycznia, w święto chrztu Pańskiego, zapraszamy na eucharystię o g. 15 do Kościoła Akademickiego Świętej Anny, w czasie której zostaną wręczone medale św. Anny za zasługi na rzecz Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitarnej.
Po Mszy Świętej odbędzie się Spotkanie Opłatkowe dla służb pielgrzymkowych WAPM.