Skip to main content
Temat dnia: „Co mam czynić?”
Dzisiaj w Kościele: wtorek, Wspomnienie świętej Klary, dziewicy
Intencja modlitwy: O dar rozeznania woli Pana Boga w życiu
Słowa do serca:
„1. „Szawle, Szawle! dlaczego mnie prześladujesz?” (Dz 9,4).
Rozważ, że zazwyczaj jest tak, iż Bóg budzi wielkich grzeszników
przez silne natchnienia lub słowa, które jak młot kruszą ich serce.
Ty też słuchaj, czy i do ciebie nie woła w podobny sposób: „Dlaczego
mnie prześladujesz?” Ja przez łaskę uczyniłem cię moim przyjacielem, ty stajesz się moim wrogiem odwracając się ode mnie i zwracając się do rzeczy próżnych, do ciekawostek, zabaw, do świata, do zmysłowości.
Ja za ciebie dźwigałem krzyż i na nim zawisłem, a ty pełniąc swą wolę, czujesz wstręt do krzyża i wszelkiego umartwienia.
„Dlaczego mnie prześladujesz?”.
2. „Kto jesteś, Panie?” [Dz 9,5].
Mądry człowiek, który pragnie nawrócenia duszy, baczy na dobre
natchnienia, przyjmuje je i wypełnia.
Ty natomiast, czy nie zaniedbujesz Boskich natchnień? Gdy przyjdzie ci myśl natchniona przez Boga, na przykład taka lub podobna:
„Wstań, który śpisz” [Ef 5,14], który jesteś uciskany snem tylu niedoskonałości, czyż nie obudzisz się? Czy nie zerwiesz się i nie zawołasz z żalem: „zaprawdę Pan przemówił”; „wstanę więc i obiegnę miasto, po ulicach i po rynkach szukać będę tego, którego miłuje dusza moja”
[Pnp 3,2]; i tym szybciej będę starał się Go znaleźć, im później zaczynam szukać.
3. „Panie, co chcesz, abym czynił?” [Dz 9,6].
Oto jak szybko Szaweł przemienia się w Pawła. Odrzuca swoją
wolę, a szuka woli Bożej. Nie chce już prześladować Chrystusa, lecz
chce Go naśladować.
Łatwo tu dostrzec grę słów: persequi – sequi; „prześladować – naśladować”.
O ty szczęśliwcze! Jeśli masz dziś tak szlachetne postanowienia
zaparcia się siebie, jeśli przemieniasz się z człowieka cielesnego w duchowego, jeśli przestajesz prześladować Jezusa i zaczynasz iść za Nim, jeśli z serca mówisz: „Panie, co chcesz, abym czynił?”.
Czy rzeczywiście to mówisz? Czy szukasz? Wobec tego, „wstań i wejdź do miasta, a tam ci powiedzą, co będziesz miał czynić” (tamże).
Zejdź, powiadam, do samej duszy swojej, a tam dowiesz się od
Boga, który ją nawiedza, co masz czynić, jaki sposób życia obrać, by
wykorzenić namiętności i nabyć cnoty: mianowicie przez wyrzeczenie się własnej woli” – bł. Stanisław Papczyński, Wejrzenie w głąb serce
Modlitwa Poranna:
Bliskie jest nasze zbawienie (Psalm 85)
 
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *
powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.