Skip to main content

Już 5 sierpnia kolejny, już 39 raz ruszymy jako społeczność akademicka Warszawy do naszej Matki na Jasną Górę. W tym roku głównym przesłaniem naszej pątniczej drogi będzie hasło „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.

Kolejny raz nawiązujemy do Świętego Jana Pawła II, Papieża który w sposób szczególny ukochał polską młodzież. Dosłownie kilka dni temu 3 czerwca przeżywaliśmy (będziemy również wspominać to wydarzenie w sposób szczególny podczas Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w najbliższą niedzielę) 30 rocznicę spotkania Jana Pawła II z młodzieżą akademicką przed Kościołem Akademickim św. Anny w Warszawie podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Modlił się On wtedy, by w każdym młodym człowieku objawił się Chrystus poprzez życie zgodne z Jego nauką, mówił:

Zrozumcie, że człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, jest równocześnie wezwany w Chrystusie do tego, aby w nim objawiło się to, co jest z Boga. Aby w każdym z nas objawił się w jakiejś mierze Bóg. Pomyślcie nad tym!

Pełne słowa przemówienia Ojca Świętego znajdziecie tutaj.

Tegoroczne hasło, to również słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział podczas homilii na Mszy Świętej inaugurującej Jego pontyfikat, mówił:

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.

Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!

Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego. Właśnie dzisiaj cały Kościół obchodzi dzień misyjny, modli się, rozmyśla, działa, ponieważ Chrystusowe słowa docierają do wszystkich ludzi i są przez nich przyjmowane jako posłanie nadziei, ocalenia, całkowitego wyzwolenia.

Tegoroczna Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna niech będzie czasem podczas którego otworzymy nasze serca na Chrystusa!
Bracia i Siostry, już dzisiaj proszę Was o modlitwę za 39. WAPM, by przyniosła jak największe owoce, byśmy stworzyli prawdziwą chrześcijańską wspólnotę, byśmy potrafili otworzyć się na łaskę i dary Ducha Świętego.
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!

Oficjalny plakat: