Skip to main content
Bez kategorii

Porządkowanie leków i opatrunków po 41. WAPM zakończone!

W poniedziałek 16 sierpnia 2021 w godz. 16.30-20.30, po wstawieniu leków, opatrunków i sprzętu do pomieszczeń Centrum Medycznego WAPM nad chórem, w pracach wzięło udział 14 osób, we wtorek 17 sierpnia w godz. 16.15-20.45 w pracach uczestniczyło 15 osób, a w środę 18 sierpnia 2021 w godz. 16.00-22.00 porządkowanie dokończyło 6 osób: z Centrum MedycznegoBazy (SZOP) oraz grup SzarejCzerwonejAmarantowej i Błękitnej.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych pracach ! Szczególnie za Waszą cierpliwość, wytrwałość, zrozumienie i dobrą współpracę!

Jarosław Filipek
Centrum Medyczne WAPM