Skip to main content
Bez kategorii

RELACJA: DZIEŃ SZÓSTY – Ewangelia i Kazanie z Mszy Świętej w Brzustowie i Smardzewicach

Dnia 10 sierpnia obchodzimy święto świętego Wawrzyńca diakona i męczennika. Jest to szósty dzień naszego pielgrzymowania. Mszę Świętą w Brzustowie odprawił ks. Piotr Kucharczyk z grupy Seledynowej. Podczas wygłoszonej homilii głównym przesłaniem było to, iż ziemia jest pokorna. Humus czyli ziemia, zaś huminitas – pokora wywodzą się z jednego źródłosłowu, ale też mają wiele wspólnego. Ziemia jest pokorna, człowiek również powinien być pokorny, bo z ziemi pochodzi, a zmierza do nieba, a pokora jest konieczna w tej drodze. Oprawę liturgiczną przygotowała grupa seledynowa.

Mszę świętą w Smardzewicach pod przewodnictwem bp Henryka Tomasika oprawiła grupa brązowa. Biskup podczas swojej homilii wspominał o Świętym Wawrzyńcu, który jest patronem diakonów oraz kleryków. Wspomniał również o życiu św. Wawrzyńca, który w roku 258 podczas prześladowania chrześcijan jako nieliczny ocalał i pozwolono mu żyć i posługiwać innym.  Poprzez św. Wawrzyńca pokazujemy wielkość człowieka oraz wierność do drugiego człowieka. Biskup Tomasik wspomniał również o dyskusji z pewnym duszpasterzem, który mówił, że studentom należy przypominać, że nie muszą kończyć studiów tylko zbawić się na nich. To powinien być podstawowy cel człowieka, choć w codziennym czasem trudno spoglądać na wszystko przez pryzmat zbawienia, my jako świadomi katolicy, powinniśmy kierować się jasną hierarchią celów. Zbawienie powinno być dla nas najważniejsze, bo taki jest ostateczny sens życia człowieka.