Skip to main content

Pielgrzymom 37. WAPM towarzyszyć będą w tym roku szczególne słowa, słowa wypowiedziane przez Chrystusa z Krzyża do ukochanego ucznia , jedne z ostatnich, ale jak ważnych, jak wiele wynoszących.

„Synu! Oto Matka twoja!”  słowa wielkiej tajemnicy, wielkiego zadania i posłannictwa.

Przede wszystkim to otrzymany wielki dar, Pan Jezus ofiarował nam Maryję jako szczególną pomoc, drogowskaz prowadzący do Niego.

Wyruszając do Maryi będziemy nieraz zatrzymywać się nad tą tajemnicą,  nad Zwiastowaniem,  ale przede wszystkim nad Krzyżem.

Towarzyszyć nam będą patroni tegorocznej pielgrzymki: święty Jan Paweł II,  święty brat Albert Chmielewski oraz błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Modlimy się za ich wstawiennictwem, by tegoroczna pielgrzymka przyniosła jak największe owoce duchowe.