Skip to main content

Tegoroczną nowością jest elektroniczny system zapisów, w pełni czynny od dnia 1 czerwca pod adresem e-wapm.pl. Nie likwiduje on bynajmniej stacjonarnego punktu przy Kościele Św. Anny, aczkolwiek ma za zadanie usprawnić proces rejestracji na WAPM. Mamy szczerą nadzieję, że od tej pory na Krakowskim Przedmieściu będziecie mogli szybciej odebrać pakiety i uniknąć stania w kolejkach. Jeśli nie jesteście za pan brat z technologią – nie lękajcie się, również na miejscu grupowe służby zapisów będą Wam w stanie pomóc w okiełznaniu nowego procesu rejestracji.

Elektroniczny system zapisów WAPM (link)

Celem sfinalizowania procesu rejestracji zapraszamy Cię w dniach od 2 do 4 sierpnia, w godzinach 9:00 – 19:30, do krużganków Rektoratu Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, gdzie będziesz mógł (mogła) odebrać Kartę Pielgrzyma, identyfikator i inne gadżety.
Koszt tegorocznej pielgrzymki – 100 złotych (wpisowe – płatne przy Zapisach)
Opłata bagażowa – 70 złotych (płatna u kierowcy samochodu bagażowego)
Co trzeba mieć w momencie zgłoszenia się po odbiór pakietu?
– Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
– jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, to musisz mieć ze sobą zgodę rodziców, w której będzie napisane, że wyrażają zgodę na twój udział w pielgrzymce oraz kto będzie twoim opiekunem podczas drogi. (plik w zakładce Zapisy)
– warto zabrać dodatkowe pieniądze, ponieważ niektóre grupy oferują przy Zapisach możliwość zakupu grupowych gadżetów, a także możliwość wpłaty na grupowe wspólne kolacje/śniadania lub powroty z Częstochowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zwanym RODO, podczas zapisów będziesz zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki WAPM. Zapisy będą przeprowadzać tylko upoważnione do tego osoby. System e-wapm.pl ma na celu wsparcie procesu ochrony Twoich danych.

BAGAŻ
W dniu 4 sierpnia po południu od około 17:00 do 5 sierpnia przed godziną 5:30 (z samego rana, jeszcze przed Mszą Św.), będzie można na pl. Teatralnym zdać „duże” bagaże (torby, plecaki i namioty) pielgrzymkowe do grupowych samochodów bagażowych. Przypominamy o opłacie bagażowej. Nie zapomnij poprosić o specjalny wpis w Twojej Karcie Pielgrzyma, poświadczający przyjęcie bagażu na samochód.

SŁUŻBA ZAPISÓW NA TRASIE WAPM
Jeżeli ktoś dołącza do nas w trakcie pielgrzymki w dniach od 5 do 14 sierpnia jest możliwość zapisania się na trasie – na każdym większym postoju (Msze Św. i Obiady) oraz na noclegu w BAZIE – należy zgłosić się bezpośrednio do Służby Zapisów!
W dalszym ciągu działa wtedy system e-wapm.pl – do Służby Zapisów należy zgłosić się celem opłacenia i odebraniu pakietu pielgrzyma.

JAK TRAFIĆ DO KRUŻGANKÓW NA ZAPISY?
Stojąc przodem do Kościoła św. Anny, wejdź w pierwszą bramę po prawej stronie od Kościoła, tuż za tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła II. Następnie wejdź w podwórze i podążaj przed siebie wprost do dużych, czarnych, żelaznych drzwi. Jesteś na ZAPISACH!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj DOKŁADNIE zakładkę ZAPISY