Skip to main content

Bracia i Siostry!

Wszyscy niecierpliwie czekamy na wyjście naszej pielgrzymki ku Jasnej Górze. Trwająca epidemia stanowi wielkie wyzwanie i zagrożenie dla całego naszego społeczeństwa, dlatego podejmując decyzję o organizacji pielgrzymki musimy kierować się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo pątników, naszych gospodarzy, a także wszystkich, których spotykamy na naszej drodze, jak również dostosować się do obowiązujących obostrzeń sanitarnych, wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. Obecnie trwają konsultacje na temat możliwości i formy organizacji pielgrzymek na szczeblu kościelnym oraz państwowym. O ostatecznej decyzji Organizatora WAPM, której można się spodziewać na przełomie czerwca i lipca, poinformujemy w osobnym komunikacie. W związku z powyższym zawieszamy elektroniczne zapisy na 40. WAPM, które miały wystartować od 1 czerwca, a o kolejnych zmianach będziemy sukcesywnie informować.
Tymczasem, Bracia i Siostry, prosimy Was o modlitwę za całą naszą pielgrzymkową wspólnotę, wszystkich zaangażowanych w pielgrzymkowe służby i przygotowujących 40. WAPM!